บริษัท Yixing Yigongfang Porcelain Crafts Co., Ltd.บริษัท Yixing Yigongfang Porcelain Crafts ตั้งอยู่ที่เมืองอี๋ซิงมณฑลเจียงซู เมืองหลวงแห่งเครื่องเคลือบของจีน เป็นบริษัทในเครือต้าอี้กรุ๊ปที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองและตั้งปณิธานจะสืบสานวัฒนธรรมเครื่องชาดินม่วง (ดินจื่อซา) ของจีน

บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ว่า “สมบูรณ์แบบอย่างมืออาชีพ แข่งขันและร่วมมือสู่ชัยชนะร่วมกัน” สืบสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมและบุกเบิกนวัตกรรมใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเผยแพร่วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินม่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องชาดินม่วง อาศัยการสืบทอดกรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินม่วงแบบดั้งเดิมมาหลอมรวมเข้ากับพลังการออกแบบชั้นยอดในยุคปัจจุบัน พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินม่วงคุณภาพปานกลางและสูงซึ่งมีคุณค่าทั้งด้านการใช้สอย ด้านศิลปะ และด้านการเก็บสะสม

นับจากก่อตั้ง บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ป้านชาดินม่วงมาเกือบร้อยรูปแบบ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักสะสมและผู้รักป้านชาเป็นอย่างดี บริษัทฯ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพโดดเด่น อัดแน่นด้วยรายละเอียดเชิงวัฒนธรรมแก่นักสะสมและผู้รักป้านชาดินม่วงทั้งในและนอกประเทศต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com