ศูนย์วัฒนธรรมชาหลวงต้าอี้กรุงปักกิ่ง (Beijing Dayi Royal Tea House)ตั้งอยู่ละแวกศูนย์รวมวัฒนธรรมและสถาบันระดับอุดมศึกษาของกรุงปักกิ่ง ทิศตะวันออกติดมหาวิทยาลัยชิงหัว ทิศใต้ติดมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทิศเหนือใกล้พระราชวังหยวนหมิงหยวน เป็นศูนย์วัฒนธรรมชั้นสูงซึ่งรวมกิจกรรมหลากหลายไว้ในที่เดียว อาทิ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชา การอบรมศิลปะการชงชา การซื้อขายผลิตภัณฑ์ชา การประชุมทางธุรกิจ และการจัดเลี้ยงอาหารที่เกี่ยวกับชา

ศูนย์วัฒนธรรมเริ่มเปิดทดลองให้บริการเมื่อเดือนกันยายน ปี 2007 บนพื้นที่รวม 12,000 ตารางเมตร ตัวอาคารออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก China Central Academy Of Fine Arts ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนกับวัฒนธรรมโบราณบนเส้นทางสายใบชาและอาชา (Tea Horse Road) โถงใหญ่ชั้นหนึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชา แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ “โถงต้าอี้” “โถงชาหลวง” และ “พื้นที่ศิลปะ” ผนวกการลิ้มรส การเยี่ยมชม และศิลปะการผลิตชาผู่เอ๋อร์เข้าไว้ด้วยกัน ชั้นสองคือศูนย์วัฒนธรรมชาหลวง ศูนย์วัฒนธรรมชาระดับสูงของจีน ไม่เพียงมีการตกแต่งแบบโบราณที่ให้อารมณ์สงบ แต่ยังมีบริการต่างๆ อีกครบครัน อาทิ ภัตตาคารต้าอี้ ห้องจัดแสดงป้านชาดินม่วงและเครื่องพิธีชงชา ที่นี่คุณจะได้ลิ้มรสชาผู่เอ๋อร์เก่าชั้นยอด ได้ชมการแสดงศิลปะชาชั้นสูง ได้ลิ้มลองของว่างชาววังประเภทต่างๆ กับโต๊ะจีนอาหารชา และยังมีบริการพิเศษอื่นๆ อาทิ การรับฝากรักษาใบชา การซื้อขายผลิตภัณฑ์ชา การวินิจฉัยและประเมินคุณภาพชา การจัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับชา เป็นต้น

นับจากก่อตั้งมา ศูนย์วัฒนธรรมได้ให้บริการที่เอาใจใส่ เป็นมืออาชีพ สอดรับกับบรรยากาศอันพิเศษ จนกลายมาเป็นตัวเลือกชั้นยอดในการรับบริการชาชั้นสูงของชนชั้นนำในสังคมผู้มีอารมณ์สุนทรีย์

Powered by MakeWebEasy.com