โรงงานชาเหมิงไห่

 

โรงงานชาเหมิงไห่ตั้งอยู่ที่อำเภอเหมิงไห่ (เดิมเรียกอำเภอฝอไห่) ในเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนาอันเป็นแหล่งกำเนิดต้นชาของโลก

ในปี 1938 China National Tea Corporation ในขณะนั้นได้มอบหมายให้นายฟ่าน เหอจวิน ผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศส (Université de Paris) กับนายจาง สือเฉิง ผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิงหัวประเทศจีน (Tsinghua University) นำพาคณะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญชาจากท้องที่ต่างๆ ในจีนจำนวน 90 กว่าคนมุ่งหน้าไปสร้างโรงงานชาที่อำเภอเหมิงไห่ซึ่งอยู่ในส่วนลึกของป่าฝนเขตร้อนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชาจีน โดยนำเทคนิคและอุปกรณ์การแปรรูปใบชาด้วยเครื่องจักรเข้ามาต่อยอดบนพื้นฐานกรรมวิธีผลิตชาผู่เอ๋อร์แบบดั้งเดิม ปี 1940 โรงงานชาเหมิงไห่ (ชื่อเดิมโรงงานชาฝอไห่) สร้างเสร็จและดำเนินการผลิตอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการเริ่มเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับชาผู่เอ๋อร์ของจีน

เจ็ดสิบกว่าปีของความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ ปัจจุบันโรงงานชาเหมิงไห่ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นผู้ผลิตใบชาขนาดใหญ่ที่ทันสมัยของจีน มีโรงงานแปรรูปชาผู่เอ๋อร์ครบวงจรบนพื้นที่ 380 กว่าหมุ่ (158 ไร่) มีฐานปลูกชาเชิงนิเวศขนาดหมื่นหมู่ (4,166 ไร่) ถึงสองแห่งคอยป้อนวัตถุดิบ (ได้แก่ไร่ชาบนภูเขาปาต๋าและภูเขาปู้หล่าง) มีศูนย์รับซื้อและแปรรูปใบชาขั้นต้นกระจายอยู่ทั่วทุกตำบล รวมไปถึงความสามารถอันแข็งแกร่งในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมการผลิต “ชีจื่อปิ่งฉา”  (Seven Sons Tea Cake: ชาแผ่นกลมลูกเจ็ดชั้น) ของมณฑลยูนนาน ตลอดจนความสำเร็จของกรรมวิธีการหมักชาผู่เอ๋อร์ที่เรียกว่า Artificial Post-fermentation คือคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่โรงงานชาเหมิงไห่มีต่อการพัฒนาชาผู่เอ๋อร์ในยุคปัจจุบัน หลายสิบปีที่ผ่านมาชาผู่เอ๋อร์“ต้าอี้” ถือเป็นแบรนด์คุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงในวงการชาผู่เอ๋อร์และเป็นชาล้ำค่าที่นักดื่มชานับไม่ถ้วนแย่งกันสะสม

“เพียงมุ่งมั่นตั้งใจผลิตชาที่ดี” คือวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กรที่ชาว “ต้าอี้” รุ่นใหม่ยังคงยึดถือ โดยมุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาชาผู่เอ๋อร์ด้วยวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นธรรมชาติ ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์ชาผู่เอ๋อร์คุณภาพสูงของยูนนานให้มีมากยิ่งขึ้นต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com