ชาผู่เอ๋อร์ที่ดีคืออะไร


“ชาผู่เอ๋อร์ที่ดี” ก่อนอื่นต้องปลอดภัย

วัตถุดิบและกระบวนการผลิตตลอดทุกขั้นตอนจะต้องไม่มีสารเติมแต่งหรือวัตถุเจือปนใดๆ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของไร่ชาซึ่งถือเป็นโรงผลิตโรงที่หนึ่งของผลิตภัณฑ์ชา พวกเราได้สร้างเขตสาธิตการเพาะปลูกชาผู่เอ๋อร์ระดับชาติขึ้นที่อำเภอเหมิงไห่ โดยยึดตามมาตรฐานไร่ชาเชิงนิเวศและไร่ชาออร์แกนิค รวมทั้งกำหนดมาตรฐานในด้านการเพาะปลูก การเก็บใบชา การแปรรูปขั้นต้น การบริหารไร่ชา และส่งเสริมมาตรฐานที่กำหนดขึ้นนี้ไปทั่วทั้งสิบสองปันนา เพื่อรับประกันความปลอดภัยของใบชาตากแห้ง พวกเราได้สร้าง Technology Center Laboratory ซึ่งสามารถตรวจสอบใบชาได้ตามตัวชี้วัดความปลอดภัย 17 รายการของมาตรฐาน GB/T 22111-2008 พวกเราไม่เพียงผ่านการรับรองมาตรฐาน HACCP และ ISO9001 ยังสร้างระบบรับรองความปลอดภัยด้านอาหารที่สอดคล้องกับการควบคุมคุณภาพ (QC) ของบริษัทฯ ทำให้จุด QC ตลอดทั้งกระบวนการผลิตได้รับการประกันความปลอดภัย

“ชาผู่เอ๋อร์ที่ดี” ควรใช้เทคนิคเพิ่มคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

ชาพันธุ์ใบใหญ่บนภูเขาสูงของมณฑลยูนนานอุดมไปด้วยสารที่เป็นประโยชน์ อาทิ ทีโพลีฟีนอล (Tea polyphenols) กรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต อัลคาลอยด์ (Alkaloids) เมื่อผ่านกรรมวิธีแปรรูปอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้ชาผู่เอ๋อร์ “ยิ่งเก่ายิ่งหอม” จุดเด่นนี้ทำให้ชาผู่เอ๋อร์ มีคุณค่าทั้งในด้านการดื่มและการเก็บสะสม ชาผู่เอ๋อร์มีสรรพคุณบำรุงสุขภาพเช่นเดียวกับชาทั่วไป และยิ่งมีสรรพคุณเด่นชัดด้านการบำรุงกระเพาะ ช่วยย่อย และควบคุมระบบการเผาผลาญ

มาตรฐานการผลิตคือหลักประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันพวกเราได้กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคไว้ 17 รายการ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การแปรรูปขั้นต้น การหมัก การอัดรูปทรง การอบ การใส่บรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบ นับเป็นการสร้างระบบมาตรฐานเทคนิคการผลิตที่สำคัญขึ้นในเบื้องต้น และยังจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

พวกเราไม่หยุดที่จะวิจิยเทคนิคการผสมผสานชาเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากใบชาจากต่างแหล่งผลิต ต่างฤดูกาล ต่างปี ต่างระดับความอ่อน ล้วนมีปริมาณของสารประกอบที่แตกต่างและก่อให้เกิดรสสัมผัสที่ต่างกัน การนำใบชาที่มีจุดเด่นแตกต่างมาผสมผสานกันเพื่อลดทอนจุดด้อยเพิ่มพูนจุดเด่น จะทำให้ผลิตภัณฑ์ชามีรสสัมผัสยิ่งหลากหลาย จุดเด่นยิ่งชัดเจน รสชาติยิ่งบริสุทธิ์กลมกล่อม คุณภาพยิ่งสม่ำเสมอ  ด้วยเหตุนี้ พวกเราจึงเพิ่มการศึกษาเทคนิคผสมผสานชาโดยเชื่อมโยงส่วนประกอบทางเคมีและทางกายภาพของใบชาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์สำหรับเก็บสะสม รวมไปถึงเร่งศึกษาเทคนิคการบ่มและการสร้างมาตรฐานคุณภาพสำหรับชาเก่า

ขณะเดียวกัน พวกเรายังเร่งศึกษาและผลักดันเทคนิคร่วมที่มีความสำคัญ อาทิ เทคนิคการตากแห้งใบชา เทคนิคการทำให้วัตถุดิบกลมกล่อมบริสุทธิ์ เทคนิค “HEMA” เทคนิคการแปรรูปใบชาขั้นลึกและการใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากชา เป็นต้น เพื่อการนี้พวกเราจะบูรณาการทรัพยากรด้านการวิจัยและทำการศึกษาในเชิงลึกยิ่งขึ้นต่อไป

“ชาผู่เอ๋อร์ ที่ดี” ต้องทำให้ผู้ดื่มได้ดื่มด่ำกับความงดงามและวัฒนธรรม

ชาผู่เอ๋อร์ผลิตจากชาพันธุ์ใบใหญ่บนภูเขาสูงของมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นพันธุ์ธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ ชาผู่เอ๋อร์ปลูกอยู่บนป่าเขาในระบบนิเวศสีเขียวและสะอาด บนเส้นทางค้าโบราณสายใบชาและอาชา (Tea Horse Road) ความงดงามของชาผู่เอ๋อร์จึงเป็นความงามแห่งธรรมชาติ ความงามแห่งศิลปะการผลิต และความงามแห่งวัฒนธรรม ชาผู่เอ๋อร์ยิ่งเก่ายิ่งหอม เป็นชามีพลังชีวิตที่พัฒนารสชาติไปอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เก็บไว้ จึงมีจุดเด่นที่ต่างกันไปตามอายุ และมีความงามอันทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มด่ำกับทั้งความงามและวัฒนธรรมชา พวกเราจะทุ่มเทวิจัยด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับคุณค่าของชายิ่งๆ ขึ้นไป

Powered by MakeWebEasy.com