บริษัท Dongguan TAE Tea Science and Technology Co., Ltd.

 


บริษัท Dongguan TAE Tea Science and Technology ตั้งอยู่ที่เมืองตงก่วนมณฑลกวางตุ้ง เริ่มดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน ปี 2010 เป็นบริษัทในเครือต้าอี้กรุ๊ป (TAE Tea Group) ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีผลักดันการพัฒนา และใช้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค

บริษัทฯ มีเครื่องผลิตชาบรรจุซองที่ก้าวหน้าระดับโลก มีสายการผลิตมาตรฐานที่ใช้เครื่องจักรตลอดทั้งกระบวนการ และมีโรงผลิตปลอดเชื้อซึ่งได้มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ไม่เพียงเน้นการผลิต แปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาสำเร็จรูปประเภทต่างๆ รวมทั้งชาซองพร้อมชง แต่ยังทุ่มเทให้กับการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมไปถึงการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และกรรมวิธีการผลิตใหม่ๆ

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับเป้าหมายการให้บริการแก่ผู้บริโภคทั่วโลกในอีกสิบปีข้างหน้าและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของต้าอี้กรุ๊ป บริษัทฯ ยึดถือปรัชญาองค์กรที่ว่า “เพียงมุ่งมั่นตั้งใจผลิตชาที่ดี” กับจิตใจที่มุ่งแสวงการพัฒนาเป็นพื้นฐาน ใช้การสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการขายมาเป็นแรงผลักดันสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทฯ ชาซองพร้อมชงที่บริษัทฯ ผลิตไม่เพียงรักษาคุณภาพของชาต้าอี้ไว้ แต่ยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านสุขภาพ ความทันสมัย และความสะดวกรวดเร็วไปอีกขั้น

Powered by MakeWebEasy.com