ต้นกำเนิดที่มีคุณภาพ Path 3/5

617 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ต้นกำเนิดที่มีคุณภาพ Path 3/5

อุณหภูมิ

อุณหภูมิมีผลต่อความเร็วในการเจริญเติบโตของต้นชา ระยะเวลาที่สามารถเก็บใบชา รวมถึง ผลผลิตและคุณภาพของใบชา ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งสิ้น

สำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของต้นชาคือ 15-30 องศาเซลเซียสซึ่งพื้นที่เขตมณฑลยูนนานมีอุณหภูมิ เฉลี่ยต่อปีอยู่ในช่วงอุณหภูมิดังกล่าว ขณะเดียวกันมณฑลยูนนานมีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นและมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในตอนกลางวันกับกลางคืนสูงมาก จึงเป็นปัจจัยที่เหมาะในการสังเคราะห์แสงของต้นชา

สภาพภูมิอากาศดังกล่าวทำให้ชาผู่เอ๋อร์ในยูนนาน สามารถเพิ่มการสะสมของสารอาหารเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถนำมาชงได้หลายครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com